Paslaugos

Šiuo metu UAB “Baltic Lead” teikia šias paslaugas:

-Gyventojų metinių GPM ataskaitų parengimas ir teikimas VMI,

-Individualios veiklos pagal patentą ir pagal pažymą buhalterijos tvarkymas,

-Konsultacijos įvairiais mokesčių klausimais.

-Kliento įmonės finansinių rodiklių analizė;

-Pirminių dokumentųi registravimas buhalterinėje apskaitoje;

-Apskaičiuojamas darbuotojų darbo užmokestis ir mokesčiai;

-Teikiamos ataskaitos kontroliuojančioms institucijoms;

-Vykdomi mokėjimai;

-Vykdoma skolų apskaita;

-Įmonės vadovas ir atsakingi darbuotojai konsultuojami mokesčių klausimais

Vyriausiojo buhalterio funkcija - ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Paslaugos susideda iš visų apskaitininko atliktų operacijų patikrinimo ir kitų suderintų apskaitos operacijų atlikimas, kurių negali atlikti apskaitininkas, pvz.: darbo užmokesčio apskaičiavimas, susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas, konsultacijos įmonės vadovybei, vidaus ataskaitų rengimas;

Įmonių steigimo, pertvarkymo, likvidavimo paslaugos.